Lista firmelor din VALEA BORCUTULUI ORŞ. SÂNGEORZ-BĂI