Exemplu sectiuni ReCom

Informatii Registrul Comertului

Evita riscul de a incheia parteneriate de afaceri cu o firme fictive, verifica existenta reala a acestora. Sectiunea RECOM din InfoQuick iti ofera informatii legale din registrul central. Afli date despre denumirea si coordonatele de contact ale firmelor, capital social si asociati, actionari, cota de participare detinuta, administratori, fondul de comert, filiale/ sucursale ale societatii, cifra de afaceri, profit brut.

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/1234/2008, atribuit în data de 10.04.2008
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/1234/2008
Cod unic de înregistrare: 12345678
Certificat de înregistrare: B1234567, emis pe data de 10.04.2008 si eliberat la data 13.05.2008
Adresă sediu social: Bucureşti Sectorul 3, Str. Horezu, Nr. 5, Bloc 68, Scara 3, Etaj 1, Ap. 14
Contacte sediu social: Fax 0211234567, telefon: 0211234567
Contacte firmă: Fax 0211234567, telefon: 0211234567
Actul de înmatriculare şi autorizare: Încheiere judecătorească 1234/10.04.2008
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 27.08.2018
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de comodat, nr. 1 din data 03.06.2017
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 05.06.2017.
Data expirării dovezii de sediu: 05.06.2020.
Durata sediului: 3 ani.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 LEI , integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI
NATURĂ CAPITAL
privat autohton 100%
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
POPESCU ION
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 12.07.1980, BUCURESTI
Sex: masculin
Aport la capital: 100 LEI
Aport vărsat total: 100 LEI
Aport vărsat în LEI : 80 LEI
Număr parţi sociale: 10
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%
DUMITRU ANDREI
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 22.03.1970, Bucureşti
Sex: masculin
Aport la capital: 100 LEI
Aport vărsat total: 100 LEI
Aport vărsat în LEI : 80 LEI
Număr parţi sociale: 10
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
DUMITRU ANDREI
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 22.03.1970, Bucureşti
Puteri: DEPLINE
Data numirii în funcţie: 06.05.2008
Data ultimei prelungiri: 17.07.2018
Durată mandat: nelimitată
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Activităţi secundare
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
5210 - Depozitări
5224 - Manipulări
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Text suplimentar activităţi secundare: import export
EMBLEME
Nu există înregistrări.
FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: Punct de lucru
Adresă: Bucureşti Sectorul 1, Strada Alunului, Nr. 3, Etaj 1, Ap. 2
Act sediu: Act aditional nr. 2 din data 20.06.2018 la contract de închiriere, din data 01.04.2015
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.05.2015.
Data expirării dovezii de sediu: 29.05.2019.
Durata sediului: 4 ani 28 zile.
SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Tip activitate autorizată: terţi
Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 12345 din 20.05.2016
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2):
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Data certificatului constatator:01.06.2016
Sediul social din:Bucureşti Sectorul 3, Str. Horezu, Nr. 5, Bloc 68, Scara 3, Etaj 1, Ap. 14
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 12345 din 20.05.2016
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator
Data certificatului constatator: 01.06.2016
Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 1, Strada Alunului, Nr. 3, Etaj 1, Ap. 1
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 12345 din 20.05.2016
Activităţi la sediu:
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5224 - Manipulări
5210 - Depozitări
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Data certificatului constatator: 01.06.2016
DREPTURI DE PROPRIETATE
Nu există înregistrări.
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.
ALTE MENŢIUNI
Nr. intrare: 37357 din 27.01.2011
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.
Nr. intrare: 196343 din 16.05.2011
Tip menţionare: Depunere dovadă prelungire valabilitate sediu firmă
Nr. act: 1 / 16.05.2011
Nr. intrare: 601123 din 04.12.2008
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 3
Descriere: conform act.
Nr. intrare: 221678 din 08.05.2008
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere: conform act.
Nr. intrare: 632543 din 02.12.2008
Tip menţionare: Alte menţiuni
Descriere: conform act.
Nr. intrare: 12345 din 19.05.2016
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 3
Nr. intrare: 286751 din 27.07.2015
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Nr. intrare: 478692 din 28.12.2015
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2015
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat - total(col 2+3): 0 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) - sold la sf. ex. financiar: 156854 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63) - ex. financiar curent: 2022810 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62) - ex. financiar curent: 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67) - ex. financiar curent: 1683454 LEI
Număr mediu de salariaţi - 31 dec. an curent: 8
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) - ex. financiar curent: 3636592 LEI
Număr mediu de salariaţi - 31 dec. an curent: 8
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat - total(col 2+3): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67) - ex. financiar curent: 1683454 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62) - ex. financiar curent: 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63) - ex. financiar curent: 2022878 LEI
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) - ex. financiar curent: 3636575 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) - sold la sf. ex. financiar: 156875 LEI
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2016
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67) (rd. 66 + 67 - 64): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67): 1430912 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63): 1721363 LEI
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06): 3601259 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 139947 LEI
Număr mediu de salariaţi: 8
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI
SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2017
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06): 3632442 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 - 66 - 67): 1260363 LEI
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 305884 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63): 1516108 LEI
Număr mediu de salariaţi: 9
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67), (rd. 66 + 67 - 64): 0 LEI

INFORMATII ADMINISTRATORI SI ACTIONARI - DATE DESPRE FIRME

Accesand raportul cu date despre firme InfoQuick, poti sa ai acces la informatii despre persoanele (fizice sau juridice) care detin o companie si procentul acestora de participatie, dar si despre administratorii acesteia. Astfel, poti verifica daca persoana cu care urmeaza sa inchei o afacere are putere de decizie in firma, dar si relationarile sale cu alte companii si date relevante despre acestea (cifra de afaceri, profit net, capitaluri proprii, numar de angajati, adresa, status ONRC). Cu ajutorul informatiilor furnizate despre firmele din grup, poti evalua mai corect credibilitatea companiei cu care doresti sa inchei un parteneriat.

Rapoartele cu situatii financiare si date despre firme InfoQuick iti ofera datele de care ai nevoie, inclusiv structura actionariatului si relationarile acestora cu alte companii, intr-o forma simpla si structurata, usor de vizualizat pe calculator sau pe telefonul mobil.

Nr.NumeCalitateAdresa
1TEST COMPANY SRLActionar 51.00%BUCURESTI
2POPESCU LIVIUActionar 40.00%; AdministratorBUCURESTI
3POPESCU MIRELAActionar 7.00%;BUCURESTI
4POPESCU SORINActionar 2.00%; AdministratorSIBIU
RETEA RELATIONARI

Cu ajutorul arborelui din InfoQuick poti sa vezi structura grupului de companii relationate direct sau indirect prin actionar sau administrator. Avand aceste informatii la dispozitie, verifici daca actionarul respectiv a fost implicat in companii care au intrat in insolventa, ce procente detine in firmele in care este actionar.

Retea relationari
RELATIONARI
NrNumeCalitateAdresaRelationari
1TEST COMPANY SRLActionar; BUCURESTI
CENTRUL DE DISTRIBUTIE TEST SRL, 1234567, functiune
Cifra de afaceri: 1.918 Profit net: 998 Capitaluri proprii: 14.529 Nr. angajati: 2 Adresa: Ilfov Voluntari
2POPESCU LIVIUActionar; Administrator; BUCURESTI
3POPESCU MIRELAActionar; BUCURESTI
4 POPESCU SORIN Actionar; Administrator; SIBIU
CENTRUL DE DISTRIBUTIE TEST SRL, 1234567, functiune
Cifra de afaceri: 1.918 Profit net: 998 Capitaluri proprii: 14.529 Nr. angajati: 2 Adresa: Ilfov Voluntari
TEST COMPANY SRL, 12345678, functiune
Cifra de afaceri: 12.915 Profit net: 1.998 Capitaluri proprii: 14.529 Nr. angajati: 4 Adresa: Bucuresti
TEST GRAND SA, 123456, functiune
Cifra de afaceri: 11.215 Profit net: 1.298 Capitaluri proprii: 11.529 Nr. angajati: 5 Adresa: Brasov
TEST DISTRIB SRL, 654321, functiune
Cifra de afaceri: 10.213 Profit net: 2.198 Capitaluri proprii: 9.530 Nr. angajati: 15 Adresa: Bucuresti
TEST COMP GROUP SRL, 7654321, functiune
Cifra de afaceri: 101.213 Profit net: 2.945 Capitaluri proprii: 91.510 Nr. angajati: 22 Adresa: Bucuresti

Important: In aceasta sectiune sunt listate companiile relationate cu firma analizata prin actionarul si/sau administratorul comun, informatii de relationare care pot avea un decalaj mediu de pana la 90 de zile. Daca observati companii relationate cu firma analizata, care sunt importante din perspectiva financiara (ciifra de afaceri, capitaluri proprii sau numar de angajati), recomandam sa verificati informatiile detaliate si pentru firmele respective. Aceasta verificare este necesara pentru evaluarea corespunzatoare a riscului de contagiune intre companiile care fac parte din acelasi grup. Extragerea unui raport detaliat InfoQuick pentru companiile relationate cu firma analizata poate fi realizata accesand linkul din denumirea acestora (inclusa in coloana Relationari).

PUNCTELE DE LUCRU ALE FIRMEI ANALIZATE - DATE DESPRE FIRME

Prezinta toate punctele de lucru ale firmei subiect alaturi de alte informatii utile unei imagini de ansamblu: sediu social sau punct de lucru, data la care a fost constituit sediul social sau punctul de lucru, localitatea si judetul in care sunt situate, adresa, actul sediului, perioada de existenta a sediului. Solicita un raport InfoQuick despre o firma pentru a verifica indicatorii financiari ai acesteia, comportamentul de plata si clasa de risc, totodata putand vizualiza si intreaga sa retea de puncte de lucru.

Created with Highmaps 6.2.0Zoom in+Zoom out-ABAGARB2BCBHBNBRBTBVBZCJCLCSCT1CVDBDJ1GJGLGRHDHRB2ILISMHMMMS1NTOTPHSBSJSMSVTLTMTRVLVNVS Puncte de lucruSuceava: 0
MS
1
DJ
1
B
2
CT
1
Nr.crt.DenumireData de inceputLocalitateaJudetAdresaAct sediuDurata sediu
1Sediu social Bucuresti Sectorul 2, Jud. BucurestiBCalea MOSILOR, Nr. 27, Etaj 3Contract de inchiriere, nr. 12 din data 19.10.2017 
2Punct de lucru01.06.2017Targu Mures, Jud. MuresMSStrada TRAIAN VUIA, Nr. 152B, ParterContract de subinchiriere, din data 01.06.20181 an 7 luni 30 zile.
3Punct de lucru01.06.2017Craiova, Jud. DoljCTStrada ALEXANDRU GRIGORESCU, Nr. 4, Etaj 5Contract de subinchiriere, din data 01.06.20181 an 7 luni 30 zile.
4Punct de lucru16.05.2017Bucuresti Sectorul 4, Jud. BucurestiBSoseaua PIPERA, Nr. 57, Etaj 1Contract de inchiriere, nr. 753 din data 18.04.20183 ani 11 luni 21 zile.
5Punct de lucru25.11.2015Constanta, Jud. ConstantaDJBulevardul BUCURESTI, Nr. 63, CAMERA 4, Etaj 1Act aditional nr. 1 din data 24.05.2017 la contract de inchiriere, din data 24.11.20163 ani 7 zile.

Fii cu un pas inaintea tuturor!

Descarca studiile Coface si fii la curent cu cele mai puternice sectoare in care poti investi.